Přehled typických závad

Spotřebiče AEG Elektrolux patří k nejspolehlivější bílé technice. Přesto se běžným provozem přihodí různé závady. Pokusili jsme se udělat na této stránce takový výčet nejčastějších závad praček, myček a sušiček.

Tyto závady nelze jen tak po telefonu identifikovat. Servisní technik je však dostatečně zkušený a pohotový, aby v krátkém čase závadu odhalil.

Závadami, která na sebe nenechají dlouho čekat po vypršení záruční doby, jsou přepálené topné spirály u trouby na pečení nebo sklokeramické varné desky. Je to typické nejen pro spotřebiče AEG Electrolux.

Měření čerpadla pračkyPračka nevypouští: Jako jedna z prvních věcí, když pračka nevypouští je zapotřebí zkontrolovat stav čerpadla.
Čerpadlo pračky může být zadřené v důsledku neprůchozího filtru spotřebiče, takže nestačí pouze vyčistit filtr. Upadlá hřídelka čerpadla pračky není rovněž ojedinělá. Přepálená cívka motoru čerpadla je poměrně častou závadou pračky.

Pračka nebo myčka přepouští voduPračka nebo myčka přepouští vodu – přetéká: Před započetím jakýchkoliv dalších servisních úkonů na myčce nebo pračce je nutná nejprve kontrola hladinového čidla pečlivým proměřením. Existuje více druhů hladinových čidel praček a myček. Digitální čidla už nemají určené polohy sepnuto/rozepnuto.

Pračka se netočíPračka se netočí: Pokud jde bubnem pračky volně otáčet, je zapotřebí zkontrolovat motor, řemen a uhlíky motoru. Jsou-li tyto díly v pořádku, závada může být v elektronice programátoru pračky. Modernější pračky mají třífázové motory, kde jen zřídka dochází k opotřebení uhlíků.

Sušička nesuší anebo nehřejeSušička:Nesuší anebo nehřeje: je zapotřebí provést kompletní měření součástí sušičky. Může to být přetržený řemen stejně jako přepálená topná spirála nebo závada v elektronice. Sušičky patří z pohledu diagnostiky závad k nesložitějším domácím spotřebičům, především z důvodu velkého množství měřicích čidel.

Trouba nepeče - nehřejeTrouba nepeče – nehřeje: je zapotřebí zjistit správnou funkci topných těles nebo termostatů. Nejtypičtější závadou trouby je přepálení topné spirály a to ponejvíce té dolní. Ta má totiž větší tepelné pnutí, protože je v uzavřeném prostoru. V menší míře se objevují závady pracovních a bezpečnostních termostatů.

Myčka nehřeje - tečeMyčka nehřeje – teče: Nejprve je nutné zjistit stav hadic a topných komponentů myčky. Na obrázku došlo k závadě na originální sponce hadice myčky a následné netěsnosti vodního systému myčky. V tomto případě došlo k tomu, že vyteklo mnoho vody na parketovou podlahu, která byla touto banální závadou myčky nenávratně zničena.

Pračka tečePračka teče: Je nutné zjistit zda není poškozená vana pračky. Dalšími závadami tekoucí pračky jsou např. vypadlé hadice a netěsnost hydraulického systému. V neposlední řadě poškozené hadice (protržené, prořízlé, propíchlé, zpuchřelé a jinak poškozené).

Pračka je hlučnáPračka je hlučná: Mohou to způsobovat vadné tlumiče, vadná ložiska, cizí předměty mezi bubnem a vanou, opotřebované uhlíky (pískání). Existuje mnoho dalších příčin, které mohou způsobit hluk pračky v určité fázi pracího cyklu. Rekordem bylo 18 zapadlých kostic v jedné pračce.

Komentáře nejsou povoleny.